Вторник, 11 Април 2017

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ

Написана от

МОТИВИ

Съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси Общинският съвет приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог.
Промени в размера на таксите и цените на услуги и определянето на цени на нови услуги се извършват с решение на Общински съвет гр.Разлог /чл.12 от в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог/.
Необходимостта от внасяне за приемане от Общински съвет - Разлог на предложения проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог, се обуславя от следните причини:
- Поддържането на публичен Административен регистър е регламентирано в Закона за администрацията и подпомага постигането на откритост, достъпност и координация в работата на държавната администрация. С унифициране наименованията на услугите в Община Разлог с Административния регистър ,включващ Регистърът на услугите, в който се съдържа информация от досега подържания Списък на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ) се налага да бъдат направени допълнения и изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог.
- Постъпили предложения от Директор на Исторически музей гр.Разлог, от Директор на Дирекция „Приходи“ и началник отдели в Общинска администрация гр.Разлог с цел актуализиране на такси и цени на услуги на територията на Община Разлог и въвеждане на нови такива.

Прочетена 1034 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.