Печат на тази страница
Сряда, 08 Февруари 2017

Проект за Наредба за управление на горските територии собственост на община Разлог.

Написана от

ОБЩИНА РАЗЛОГ на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс уведомява заинтересованите лица, че е изготвен проект за Наредба за управление на горските територии собственост на община Разлог.
Наредбата урежда обществените отношения, свързани с управлението на общинските горски територии; цели устойчиво стопанисване на общинските горски територии, поддържане и подобряване на състоянието им, опазването и природосъобразното стопанисване и е изготвена във връзка с чл. 181, ал. 6 от Закона за горите.
В 14 дневен срок заинтересованите лица могат да изразят становища и предложения по проекта.

Прочетена 1055 пъти