Четвъртък, 12 Януари 2017 14:02

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Разлог.

Написана от 

Мотиви: Настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК във връзка с промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Чл. 5, т.6 от Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Разлог се изменя така:
„От заплащане на „Такса за притежаване на куче” се освобождават собствениците на: 6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.“

 

Прочетена 862 пъти