Четвъртък, 12 Януари 2017

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Разлог.

Написана от

Мотиви: Настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК във връзка с промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Чл. 5, т.6 от Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Разлог се изменя така:
„От заплащане на „Такса за притежаване на куче” се освобождават собствениците на: 6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.“

 

Прочетена 1090 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.