Четвъртък, 12 Януари 2017

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ

Написана от

Община Разлог, на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за администриране и определяне на местните такси и цени на услуги на територията на гр.Разлог.
Публичното обсъждане се обявява за 14 дневен срок считан от 12.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за администриране и определяне на местните такси и цени на услуги на територията на гр.Разлог.
Очакваме Вашите аргументирани предложения и становища на адрес, гр.Разлог, ул.“Шейново“ №2 – Общински информационен център за обслужване на граждани.
М О Т И В И
За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за администриране и определяне на местните такси и цени на услуги на територията на гр.Разлог.

Настоящото предложение е инициирано от предложение с вх.№70.00-30/11.01.2017г. от Иван Добрев – Управител на общинско дружество „Баня и Перални“ ЕООД с.Баня за повишаване на цените на билетите за посетителите на минералните бани в с.Баня и с.Елешница.
Необходимостта от внасяне за приемане от Общински съвет - Разлог на предложения проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог, се обуславя от следните причини:
Увеличаване приходите на дружеството с цел покриване на нарастващите разходи за ел.енергия, работни заплати, почистващи препарати и др.
Проект

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог приета с Решение № 218 от 20.12.2012г. на Общински съвет – гр.Разлог и изменена и допълнена с Решения №223, №224, №228, №237, №240 от 30.10.2013г., Решение №290 от 19.12.2013г., Решение № 144 от 25.06.2015г. и Решение № 48 от 22.12.2015г.

§ 1 Променя се в Приложение №2 Цени на услуги и права, предоставяни от община Разлог на физически и юридически лица по чл.6, ал.2 от ЗМДТ:
т.41.1. Цени на билетите за посетителите на минералната баня в с.Баня:

1.2. Цена на билет за деца от 7 до 18 години; от 0.90 лв. на 1.00 лв.
1.3. Цена на билет за възрастни; от 1.80 лв. на 2.00 лв.
1.4. Цена на билет за пенсионери. от 0.90 лв. на 1.00 лв.

т.41.2. Цени на билетите за посетителите на минералната баня в с.Елешница:

2.2. Цена на билет за деца от 7 до 18 години; от 0.70 лв. на 1.00 лв.
2.3. Цена на билет за възрастни; от 1.40 лв. на 2.00 лв.
2.4. Цена на билет за пенсионери; от 0.70 лв. на 1.00 лв.

§2 В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов § 12 със следното съдържание:
„§ 12 Измененията и допълненията на наредбата приети с Решение ............. от Протокол № ........./.................. на Общински съвет – Разлог.

Прочетена 956 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.