Сряда, 09 Март 2016

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда за охрана и опазване на полските имоти и селскостопанската продукция в Община Разлог.

Написана от

Наредба за изменение на Наредбата за реда за охрана и опазване на полските имоти и селскостопанската продукция в Община Разлог.

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, Община Разлог обявява публично обсъждане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за охрана и опазване на полските имоти и селскостопанската продукция в Община Разлог.

Публичното обсъждане се обявява за 14 дневен срок считан от 09.03.2016г. за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда за охрана и опазване на полските имоти и селскостопанската продукция в Община Разлог.

Очакваме Вашите аргументирани предложения и становища на адрес: гр.Разлог, ул.“Шейново“ №2 – Общински информационен център за обслужване на граждани.
М О Т И В И

За приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за охрана и опазване на полските имоти и селскостопанската продукция в Община Разлог.

Настоящата Наредба за изменение на Наредбата за реда за охрана и опазване на полските имоти и селскостопанската продукция в Община Разлог се приема на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с предложение на земеделски производители.

ПРОЕКТ

Наредба за изменение на Наредбата за реда за охрана и опазване на полските имоти и селскостопанската продукция в Община Разлог.

Чл. 7, ал.1 от Наредбата за реда за охрана и опазване на полските имоти и селскостопанската продукция в Община Разлог се изменя така:
„ Кметът на общината и кмет на населеното място със заповед определят датата за спиране на пашата по ливадите през пролетния сезон, в зависимост от настъпването на сезоните, но не по-рано от 1 април и пускането на ливадите, не по-рано от 30 октомври.“

 

Прочетена 1248 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.