Сряда, 09 Март 2016

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ

Написана от

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, Община Разлог обявява публично обсъждане на „НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ“.

Публичното обсъждане се обявява за 14 дневен срок считан от 09.03.2016 г. за предложения и становища по настоящия проект на „НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ“.

Очакваме Вашите аргументирани предложения и становища на адрес: гр.Разлог, ул. „Шейново“ № 2 – Общински информационен център за обслужване на граждани.
М О Т И В И

За приемане на „НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ“.

Настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка със Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за устройство на територията, Закона за защита на животните, Закона за опазване на околната среда, Закона за пчеларството, Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти и Наредба № 22 за намаляване до минимум страданията на животните по време на клане или умъртвяване.
Предвид извършваните промени в нормативната уредба - Закона за ветеринарномедицинската дейност, Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, отмяната на Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, промяна в наименованията на институции се налага отмяна на досега действащата Наредба за отглеждане на животни и приемане на нова.

Прочетена 1211 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.