Петък, 04 Декември 2015 16:13

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разлог

Написана от