×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 493

Петък, 04 Декември 2015

Проект за изменение на Наредба №1

Написана от

 

 

 

Проект за изменение на Наредба №1

 

за осигуряването и спазването на обществения ред, безопастността на движението, чистотата и приветливия вид на Община Разлог

 

Община Разлог, на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряването и спазването на обществения ред, безопастността на движението, чистотата и приветливия вид на Община Разлог.

 

Публичното обсъждане се обявява за 14 дневен срок считан от 04.12.2015г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряването и спазването на обществения ред, безопастността на движението, чистотата и приветливия вид на Община Разлог.

 

Очакваме Вашите аргументирани предложения и становища на адрес, гр.Разлог, ул.“Шейново“ №2 – Общински информационен център за обслужване на граждани.

 

М О Т И В И

 

За приемане на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряването и спазването на обществения ред, безопастността на движението, чистотата и приветливия вид на Община Разлог.

 

   Настоящото предложение е инициирано от предложение с вх.№61.00-299/12.09.2015г. от Александрина Костадинова – прокурор в Окръжна прокуратура Благоевград, свързано с извършена от Окръжна прокуратура Благоевград проверка по реда на надзора за законност спрямо подзаконовите нормативни актове, регулиращи обществения ред в общините на територията на област Благоевград.

 

   Актуализацията  на общинската наредба, касаеща  осигуряване на обществения ред, се налага от обстоятелството, че в хода на проверката са констатирани несъответствия със законодателството на Ребпублика България.

 

   ПРОЕКТ

 

   Наредба

 

 за изменение на Наредба №1 за осигуряването и спазването на обществения ред, безопастността на движението, чистотата и приветливия вид на Община Разлог.

 

§. 1.Отменя т.15 и т.16 от Раздел I За осигуряването на обществения ред, спокойствието и почивката на гражданите, „Забранява се“.

 

§2. В т.3 от Раздел V „Административно – наказателни разпоредби, отпада текста „или упълномощени от него длъжностни лица“.

 

Прочетена 1368 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.