Вторник, 18 Ноември 2014

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ за на ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ за 2015 година

Написана от

На основание чл. 84, ал. 2 от Закона за Публичните Финансии чл. 29, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Разлог, приета с решение 281, вписано в протокол 13 от редовно заседание на Общински съвет Разлог, проведено на 19.12.2013 година.

О Б Я В Я В А ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ за на ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ за 2015 година

Проектът за общински бюджет за 2015 година е публикуван на страницата на Община Разлог. Заинтересованите лица могат да се запознаят предварително с документите и в ОбА – Разлог, стая 202.

Становища по Проекта за общински бюджет за 2015 година могат да се предоставят във фронт-офиса на Община Разлог не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

Дата на провеждане на обсъждането – 26.11.2014 година, от 14:00 часа в залата на Общински съвет Разлог.

Д-Р МАРИЯ КОПАНАРОВА - ТАСЕВА          

ПРЕДСЕДАТЕЛНА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗЛОГ

ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ за 2015 година изтегли тук!

Прочетена 1431 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.