Вторник, 10 Юни 2014

Общински план за развитие на Община Разлог за периода 2014- 2020 г.

Написана от

Общинският план за развитие се фокусира върху развитието на община Разлог през следващите седем години. Към пространственият обхват на плана се присъединяват землищата на град Разлог и прилежащите му седем села. Документът е със средносрочно действие и предоставя стратегическа рамка и програма за общинското развитие през следващия програмен период на ЕС – 2014-2020.

Общинският план е основен инстру-мент за управление и предпоставка за балансирано развитие на разполо-жените в полето на Разложката котловина град Разлог и село Баня, селата в подножието на планината Рила – Долно Драглище, Горно Драглище, Добърско, Бачево и Годлево– както и село Елешница в подножието на Родопите.

Общински план за развитие  на Община Разлог 2014-2020г. Изтеглете тук!

Оценка на Общинския план за развитие 2014-2020г. Изтеглете тук!

Писмо от РИОСВ относно: Искане за преценяване на необходимостта от екологична оценка за Общински план за развитие на Община Разлог за 2014 – 2020г.

Прочетена 2105 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.