Печат на тази страница
Петък, 11 Октомври 2013

Проект за изменение на Приложение 2 към Наредбатаза определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разлог

Написана от