Печат на тази страница
Понеделник, 07 Октомври 2013

ПРОЕКТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПАРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Написана от