Понеделник, 07 Октомври 2013 15:29

ПРОЕКТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПАРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Написана от