Заседания на постоянните комисии към ОбС – Разлог

КОМИСИЯ

ДАТА

ЧАС

МЯСТО

Бюджет и финанси

21.08.2014г.

14.00

Зала ОбС

Местно самоуправление

21.08.2014г.

14.00

Зала ОбС

Устройство на територията

22.08.2014г.

14.00

Зала ОбС

Социални дейности

22.08.2014г.

14.00

Зала ОбС

Председателски съвет

22.08.2014г.

15.00

 

Редовно заседание на ОбС-Разлог

29.08.2014г

14.00

Зала ОбС