Четвъртък, 21 Май 2020 17:02

Дневен ред за предстоящо редовно закрито заседание на ОбС - Разлог на 28.05.2020 г.

Написана от 

Уведомяваме Ви, че в обявения проект на дневен ред за редовно заседение на Общински съвет – Разлог за 28.05.2020 г. е допусната техническа грешка. Текста „чл.53, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация“ следва да се чете „чл.70, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация“.
Основанията за обявяване на заседанието на общинския съвет за закрито е решение на Председателски съвет към Общински съвет – Разлог от 09.04.2020 г., основаващо се на въведените мерки със „Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.“ и издадените въз основа на него последващи индивидуални административни актове, касаещи удължаване на противоепидемиологичните мерки.

Прочетена 67 пъти