×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 435

ОБЯВИ

В изпълнение на задълженията си по чл. 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната…
О Б Я В Л Е Н И Е № 52гр.Разлог, 31.12.2021год. Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,…
О Б Я В Л Е Н И Е № 48гр.Разлог, 22.11.2021год Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,…
ОБЩИНА Р А З Л О ГНа основание чл. 84, ал. 6 от Закона за Публичните Финанси и чл. 29, ал. 4 от Наредба за…
           В изпълнение на задължения на Община Разлог, регламентирани в   Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и…
Във връзка с Писмо наш вх. № 53.00-14(1)/14.02.2022 г. от Директора на ТП „ДГС Разлог“, Общинска администрация гр. Разлог, уведомява жителите на общината, че от…
О Б Я В Л Е Н И Е № 47гр.Разлог, 22.11.2021год Общинска администрация гр. Разлог на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,…
Страница 6 от 238
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.