ОБЯВИ

Във връзка с изискванията на нормативната уредба на 20.05.2022г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на изменение на Общ устройствен…
Страница 4 от 238
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.