ОБЯВИ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА - ДИРЕКТО НА ДИРЕКЦИЯ”ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ” 1.ТОДОР СИМЕОНОВ ДАМЯНОВ Допуснатият кандидат трябва да се яви на…
Kомисия по Местно самоуправление 21.06.2011 - 14.00 часаKомисия Бюджет и Финанси - 22.06.2011 - 14.00 часаKомисия Устройство на територията - 22.06.201 - 16.00 часаKомисия Социални…
Име,презиме и фамилия Основание за недопускане 1.Костадин Димитров Копанаров Не отговаря на минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността ,предвидени в нормативни документи, а…
1.ТОДОР СИМЕОНОВ ДАМЯНОВ 2.АСЕН ГЕОРГИЕВ ТАТАРСКИ Допуснатите кандидати трябва да се явят на 27.06.2011г. от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация – гр. Разлог,…
На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед…
На основание § 16 от ЗИДЗДДФЛ, за доходи придобити през 2011 г., регистрираните тютюнопроизводители и земеделски производители-физически лица, които не са регистрирани по Закона за…
На основание Заповед № РД-15-287 от 04.05.2011г., Заповед РД-15-288 от 04.05.2011г., Заповед РД-15-289 от 04.05.2011г., Заповед РД-15-290 от 04.05.2011г., Заповед РД-15-291 от 04.05.2011г., на Кмета…
Общинска администрация Разлог уведомява населението на община Разлог, че на основание чл. 128, ал.5 и чл.121, ал.1 от ЗУТ на 13.04. 2011г. от 14.00 часа…
Страница 234 от 238
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.