Сряда, 03 Август 2022

Общинска служба по земеделие Разлог, информира собствениците и ползвателите на земеделски земи, че са изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл.37в от Закона за собственоста и ползването на земеделските земи за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2022-2023 година, Общинска служба по земеделие Разлог, информира собствениците и ползвателите на земеделски земи, че са изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землищата на с. Баня, с. Бачево, с. Елешница, с. Годлево, с. Горно Драглище, с. Добърско, с. Долно Драглище, гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград.

Регистрите са обявени на интернет страницата на Областна дирекция „Земеделие“ град Благоевград, както и са на разположение на заинтересованите лица в Общинска служба по земеделие.
На основание чл.72, ал.5 от ППЗСПЗЗ промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август 2022 г. при промяна в декларациите/ заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинтересуваните лица.

МАРИАНА ТРЕНЧЕВА: /П/
Началник на Общинска служба по земеделие Разлог

Прочетена 44 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.