×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 435

Печат на тази страница
Петък, 29 Април 2022

Съобщение относно обществен достъп до заявление за издаване на ново комплексно разрешително на Община Разлог за "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда

На основание чл.122а, ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 7, ал. 3, ал.4 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни е окрит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на Община Разлог за "Регионално депо за неопасни отпадъци отпадъци за общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда", изпълняващо дейност, съгласно т. 5.4 от Приложение № 4 към ЗООС.

Компетентен орган за вземане на решение по заявлението е изпълнителният директор на ИАОС.

В периода от 29.04.2022 г. до 29.05.2022 г., документацията, съдържаща се в заявлението ще бъде достъпна на интернет страницата на ИАОС и на Община Разлог.

Забележки, разяснения и възражения, в горепосочения срок могат са се подават до изпълнителния директор на ИАОС и/или кмета на Община Разлог, по официален ред, заведени в съответното деловодство.

За допълнителна информация:

Любка Попова - директор на дирекция "Разрешителни режими", ИАОС, тел.: 02/940-64-80;

Милена Кондева - старши юрисконсулт в отдел "ЕЧЗ", Община Разлог, тел.: 0892494509

Пълен достъп до цялата документация може да получите в стая 114 на Общинска администрация - Разлог.

Прочетена 154 пъти