Четвъртък, 28 Април 2022

ОБЯВА ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА

На основание чл. 37и, ал.8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обявявам Протокол за разпределяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд на територията на община Разлог, изготвен от комисия определена със Заповед № РД 15-354/16.04.2022г. на ВрИД Кмета на община Разлог.

Прочетена 74 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.