Четвъртък, 27 Януари 2022

Удължаване на срока на проект "Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19 в община Разлог“ до 30.06.2022 г.

УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05FMOP001-5.001-0050-С01
„3.1. –ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19 В ОБЩИНА РАЗЛОГ“

На 10 декември 2021 г. бе подписан анекс към договор BG05FMOP001-5.001-0050-С01 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Разлог“ между Агенцията за социално подпомагане и Община Разлог.
Подписаният анекс урежда следните промени в договора:

1. Срок на изпълнение на договора – продължителността на предоставяната услуга се удължава до 30.06.2022 г.

2. Общата стойност на проекта става 187 317,90 лв.

Проект „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19 в община Разлог“ е част от целенасочената социална политика, която Община Разлог развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация. Главната цел на проекта e подкрепа на уязвими граждани на община Разлог, които не са в състояние сами да осигурят прехраната си в условията на извънредна епидемична обстановка, предизвикана от появата на COVID-19.

Топлият обяд включва – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.
Топъл обяд по настоящият проект се предоставя от 01.01.2021г. на 170 лица от следните целеви групи:
• Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение, поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок ръст от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
• Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
• Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.
Приемът на заявления-декларации остава отворен и ще се реализира през целия период на изпълнение на проекта.

Прочетена 326 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.