Вторник, 21 Декември 2021

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ОДРИ АНДРОАЯКОС

Изх.№ 198/18.10.2021Г.
СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК
До ОДРИ АНДРОАЯКОС
Седалище и адрес на управление: гр. Разлог, м. Изворите, к-с Фор Сийзънс бл.З, ап.309, ет.З.
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в Дирекция "Приходи" към Община Разлог на адрес гр. Разлог, пл. Възраждане № 20 при Ирина Рачева - главен специалист от 8.00 до 17.00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения по декларации имоти с № ФЛ-2020-1731/10.01.2020г.
В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Прочетена 201 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.