Печат на тази страница
Вторник, 16 Ноември 2021

Съобщение за инвестиционно предложение

Днес, 16.11.2021 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата да условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Разлог обявява инвестиционно предложение за „Изграждане на 5 броя къщи за гости в поземлени имоти с идентификатори 02693.501.6048, 02693.501.6049, 02693.501.6050, 02693.501.6051 и 02693.501.6053, открит басейн в поземлен имот с идентификатор 02693.501.6032, закрит басейн в поземлен имот с идентификатор 02693.501.6033 и паркинг за каравани в поземлени имоти с идентификатори 02693.501.6034 и 02693.501.6035 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог и водовземане на минерална вода от Сондаж № 4 и КЕИ №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград с възложител „ГЕОТЕХМИН“ ООД.

Прочетена 131 пъти