ОБЯВИ

Днес, 20.10.2021 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата да условията…
В изпълнение на задължения на Община Разлог, регламентирани в Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска…
В изпълнение на задължения на Община Разлог, регламентирани в Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска…
На 18.10.2021 год. /понеделник/ от 14.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – гр. Разлог /ДНА/, ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет…
С Ъ О Б Щ Е Н И Е УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, предоставяме на Вашето внимание информация относно нормативно определените срокове по прилагане на разпоредбите…
Страница 1 от 228
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.