Новини

Благодарение на НПО „Рила и Пирин – инициативи за растеж“, и специално на д-р Елена Саянова, Историческият музей – Разлог изработи и представи мобилна изложба на тема: ,,Сръчните ръце на майсторите от Разлог“, която да покаже богатото културно-историческо наследство на града. Доброволците от НПО-то, разработиха проект за набиране на средства и се включиха в програмата на международната компания HP. След одобрението на проекта, HP дари…
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 19 април…
Под мотото „Ако искаш да чуеш песента на птичка, не купувай клетка, ЗАСАДИ ДЪРВО“, обществени възпитатели към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Разлог организираха малко събитие посветено на Седмицата на гората – да засадим дърво с децата, за да порасне едно дръвче, като дете. Идеята има своето специално послание - малчуганите да видят, как се засажда дръвче, сами…
През изминалия сезон ски клуб Разлог са постигнали голям напредък с подготовката и организирането на по-сериозни тренировки. Също така отчитат и голям напредък в градивността на децата и с гордост клубът може да се похвали с първо класиране в призовата тройка на малкия Петър Андреев и шестото място на неговия брат Иван в малката категория при голяма конкуренция от по – големи деца в тази…
Община Разлог е в процес на разработване на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027г. Планът се изготвя, съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г., утвърдени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.ПИРО като част от системата от…
Страница 14 от 485
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.