Новини

Кресненско-Разложкото въстание показва на Европа непримиримостта на българската нация срещу несправедливото й разпокъсване. Въстанието е стремеж за освобождение и обединение като наследство и традиция, то е акт, в който българите застават срещу турската власт, с цел присъединяване към Княжество България.Въстанието се ръководи от духовници, интелектуалци и войводи. Цели села, повярвали в могъществото на каузата: свободна и независима България.Център на събитията са Разложко и Кресненско. Освободени…
Вторник, 09 Ноември 2021

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ

Във връзка с разработването на План за интегрирано развитие за периода 2021-2027 година, община Разлог провежда АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ.Проучването е анонимно и има за цел да бъдат идентифицирани основните проблеми и пречки пред развитието на общината и да подпомогне формулирането на основните цели, приоритети и проекти, които да бъдат реализирани през следващите 7 години. Анкетната карта може да попълните он-лайн, след като кликнете на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/1IlUx2oaznRraKFpe_H_U5zoGR5MV7WpCYbkaVSXvj5I/edit…
Община Разлог достави и монтира кухненско оборудване на стойност 35 800 лв. с ДДС в изпълнение на проект „Закупуване на кухненско оборудване за нуждите на общинско предприятие „Домашен социален патронаж” гр. Разлог”.Средствата са предоставени от Фонд „Социална закрила“, който е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика, създаден на основание чл. 25 от Закона за социално подпомагане. Фондът отпуска средства…
Понеделник, 11 Октомври 2021

109 ГОДИНИ СВОБОДЕН РАЗЛОГ

Днес е 11 октомври – Ден на Освобождението на гр. Разлог. Празник, дългоочакван и жадуван през дългите години на тъмнина и робство.На този ден преди 109 години с камбанен звън Разлог известява изстраданата си свобода. И тя не идва даром. Разлог плаща с кръвта на своите свидни жертви. Стотици имена, които помним и предаваме с преклонение от поколение на поколение. В еуфорията на размирните дни…
Годишният конгрес на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм се проведе на 8-и и 9-и септември в Разлог и с. Баня. Форумът се реализира под егидата на Министерството на туризма и община Разлог. Темата на 8-ия Конгрес бе "Мястото на здравния туризъм в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България".Тази година в програмата на Конгреса бяха включени актуални теми, свързани с проблемите,…
Страница 2 от 481
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.