Новини

Община Разлог подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M9OP001-6.002-0164 „Патронажна грижа + в община Разлог“ с обща стойност 475 119,14 лв.Договорът се финансира по линия на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID 19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване…
Станция за наблюдение на качеството на въздуха е инсталирана на покрива на сградата на община Разлог. Това ще помогне за мониторинг на чисотата на въздуха в реално време, като се отчитат ключови показатели за качеството на въздуха заедно с данните за околната среда. Захранването на станцията включва соларен панел и UPS батерия. Станцията разполага с GPS модул за предаване на актуални координати на измерванията.Станцията е…
На 22 юни 2021г. Кмета на Община Разлог – Инж. Красимир Герчев подписа Договор за съвместна дейност между Община Разлог и Фонд „Социална закрила“ гр. София за финансиране на проект „Закупуване на кухненско оборудване за нуждите на общинско предприятие „Домашен социален патронаж“ гр. Разлог“.Средствата се предоставят от Фонд „Социална закрила“, който е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика, създаден…
Днес, в Разлог се проведе първият етап от международното колоездачно състезание „По пътя на римляните“, организирано от Община Разлог, хотел Хот Спрингс“ в село Баня и фирма „Долчини“. Стартът бе даден от кмета на Община Разлог - инж. Красимир Герчев, който за поредна година засвидетелства готовността си да подкрепя спорта в България.Разлог посрещна национални и регионални професионални отбори от над 15 националности – Италия, Франция,…
Уважаеми жители на община Разлог, информираме Ви, че на 01.07.2021 г. от 13:00-15:00 часа в залата на ОбС Разлог ще бъде организирана изнесена приемна на заместник областните управители на област Благоевград.
Страница 5 от 481
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.