Вторник, 12 Октомври 2021

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ГР. РАЗЛОГ Е С НОВО ПРОФЕСИОНАЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ

Написана от

Община Разлог достави и монтира кухненско оборудване на стойност 35 800 лв. с ДДС в изпълнение на проект „Закупуване на кухненско оборудване за нуждите на общинско предприятие „Домашен социален патронаж” гр. Разлог”.
Средствата са предоставени от Фонд „Социална закрила“, който е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика, създаден на основание чл. 25 от Закона за социално подпомагане. Фондът отпуска средства в различни направления – за социални помощи, за целеви програми и проекти в областта на социалното включване; за придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база; за изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги и други.

ОП „Домашен социален патронаж“ в гр. Разлог се сдоби с ново оборудване, а именно: 2 броя печки с 4 газови горелки и електрическа фурна, изработени от неръждаема стомана; 1 брой печка - електрическа със 6 квадратни плочи; 1 брой електрически хокер с нагревателна плоча Ф400; 1 брой миялна машина за тави касетка 54х66 см. и 1 брой картофобелачка без носеща рама - капацитет 10 кг. на цикъл.
Домашният социален патронаж е алтернативна форма на социална услуга, предлагана в Община Разлог. Тя е свързана с потребностите на хора от общината и е в съответствие с Европейската концепция за децентрализация на социалното обслужване.
Основната цел на проекта е подобряване на материалната база и повишаване качеството на социалната услуга Домашен социален патронаж в Община Разлог чрез модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане.

Подцелите на проекта са:
• Подобряване на производствената среда и технологичния процес за производство на безопасни храни в съответствие с нормативните изисквания чрез модернизация на материалната база;
• Икономия на енергия, чрез закупуване на съвременно енергоспестяващо оборудване;
• Постигане на по-добра рентабилност и ефективност при приготвянето на храната. Създаване на възможности и за намаляване на нейната себестойност;
• Създаване на възможност за увеличаване броя на ползвателите на услугата, чрез повишаване производителността на персонала, работещ в социалния патронаж;
• Осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд за персонала, приготвящ храната за потребителите.
В ОП „Домашен социален патронаж“ в гр. Разлог се обслужват 483 потребители от гр. Разлог и близките населени места. Това са възрастни хора и лица с увреждания. На ползвателите на услугите се предлага:
- Приготвяне и доставяне на топла храна – предлага се топъл обяд.
- Административни и здравни услуги – съдействие и снабдяване с необходими помощни средства при инвалидност и тежки заболявания; подаване на необходимите документи за кандидатстване за месечни помощи, за отоплителни материали през зимния период и др.
- Битови услуги със средства на лицето – закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали и вещи от първа необходимост, заплащане на топлинна енергия, електроенергия, телефон, вода, данъци и др.

Прочетена 1357 пъти

Галерия със снимки

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.