Понеделник, 10 Октомври 2016

Община Разлог с проектно предложение за ремонт на ПГ по МСС

Написана от

Проектът, по който кандидатства Община Разлог, е по ОП „Региони в растеж” 2014-2020, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, процедура: BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България”.
Проектът цели да се повиши енергийната ефективност в основната сграда и сградата на общежитието на Професионална гимназия по механизация на селското стопанство, град Разлог. Чрез изпълнението на проекта ще бъде достигнат по-висок клас енергопотребление в училището и общежитието, както и намаляване на разходите за енергия на училището. Подобрението на материалната база би довело до повишаване на привлекателността на професионалната гимназия сред учениците, както и създадаване на условия за модерни образователни услуги.
Освен прилагането на мерки за енергийна ефективност, в проекта е предвидено закупуване на оборудване и техника, необходими за провеждане на учебните практики и демонстрации по направления „Фермер”-специалност „Производител на селскостопанска продукция”, „Монтьор на селскостопанска техника” - специалност „МСС” и „Техник-растениевъд”-специалност „Растителна защита и агрохимия”. Сред предвидената за закупуване техника са трактор до 75 к.с., плуг-обръщателен трикорпусен, култиватор за окопни култури-трисекционен и петсекционен, сеялка за точна сеитба-шестредова, картофосадачка–двуредова, картофовадачка–двуредова, стенд за изпитване на ГНП помпи-редови и роторен тип, доилен агрегат, маститен детектор, автоматична поилка за овце, биноколарен микроскоп, зевник за коне, универсален струг с унерсални и допълнителни принадлежности, универсална металообработваща фреза, заваръчни апарати, оранжерия, комбиниран уред за измерване на pH и влажност на почвата и други. Предвидено е и закупуване на оборудване за кухнята в общежитието.
Реализирането на проекта ще подкрепи Община Разлог в нейната целенасочена политика към подобряване на жизнения стандарт и условията на предоставяне на образователни услуги.
Това е девети проект на Община Разлог, с който кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020” през тази година. Пет от подадените проекти вече са одобрени и планинската община е започнала тяхното изпълнение.
Основната цел на този проект е постигане и гарантиране на устойчив растеж на град Разлог, чрез комплексно преодоляване на основните икономически, урбанистични и социални проблеми. Неговата стойност е 1 297 650.02 лева.
В ПГ по МСС се обучават и работят 230 ученици и учители. С Решение на Министерски съвет от 21 септември училището е общинска собственост.

Прочетена 1563 пъти

Галерия със снимки

View the embedded image gallery online at:
https://razlog.bg/news/item/4533#sigProIdb364446f56
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.