Сряда, 04 Март 2020

Класиране на подадените Заявления за интерес и финансова помощ (ЗИФП) по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони - 3“

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.