Комплексни административни услуги предоставяни от областна администрация Благоевград чрез община Разлог

1. К-ОА1.1 Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други

Срок на изпълнение - 14 дни

Вътрешна административна услуга, извършвана от общинска администрация Разлог

- Скица на имот  - срок на изпълнение 7 дни

- Данъчна оценка на имота - срок на изпълнение 7 дни

Услугата се предоставя на ведомства без такса на основание чл. 71 и чл. 82б от ЗДС и АПК

 

2. К-ОА1.2 Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места

Срок на изпълнение - 14 дни

Вътрешна административна услуга, извършвана от общинска администрация Разлог

- Скица на имот  - срок на изпълнение 7 дни

- Данъчна оценка на имота - срок на изпълнение 7 дни

Услугата се предоставя на ведомства без такса на основание чл. 71 и чл. 82б от ЗДС и АПК

 

3. К-ОА1.3 Издаване на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове

Срок на изпълнение - 14 дни

Вътрешна административна услуга, извършвана от общинска администрация Разлог

- Скица на имот  - срок на изпълнение 7 дни

- Данъчна оценка на имота - срок на изпълнение 7 дни

- Удостоверение за индентичност на урегулиран позелмен имот - срок за изпълнение 7 дни

Услугата се предоставя на ведомства без такса на основание чл. 71 и чл. 82б от ЗДС и АПК

 

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.