УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ СМЕ ВЪВЕЛИ ПРИНЦИПИТЕ НА КОМПЛЕКСНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.
ЗА ВАС ТОВА ОЗНАЧАВА ,ЧЕ:
Подавате писмено заявление /по образец/ за желаната административна услуга:
- на гише - в "Общински информационен център" „ ул. "Шейново" 2 гр. Разлог , в делнични дни от 8.00 до 17.00 без прекъсване;
- по пощата на адрес: 2760 гр. Разлог ул."Стефан Стамболов" №1;
- на имейл - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
•    Може устно да заявите услугата на гише в нашия Общински информационен център
•    В заявлението може да отбележите по какъв ред искате да получите индивидуалния административен акт: на    гише,    на    посочен    от    вас адрес или имейл;
• От образеца на заявлението, ще получите информация за изискуемите документи, срока, таксата и банковата сметка;
• Обслужваме ви без да искаме от вас информация и доказателствени документи, с които администрацията ни разполага, като скици, удостоверения за наследници, данъчни удостоверения, оценки и др.
Всички тези документи ги осигуряваме служебно, в рамките на основната услуга, която сте заявили.
• Спестяваме ви времето за пътуване, заявяване и получаване на тези документи и свързаните с това разходи;
• Изискуема се информация, намираща се в други администрации участващи в услугата, ще бъде осигурявана от нас, след подаване на заявление за комплексна услуга и заплащане таксите определени от тези администрации. Доказателството за платена такса се прилага към вашето заявление за КАО.
•    Таксата също е комплексна. Това означава , че при заплащането на дадена услуга,    вие наведнъж заплащате целия    набор от необходими
документи и информация, нужни за реализирането на услугата, които ние осигуряваме    по вътрешен, служебен ред;
• Заплащането на таксите става:
- в Общински информационен център
- с банков превод - по сметката и вид плащане
• Много ще ни улесните, ако в платежното си нареждане, освен банковата сметка, изписвате и шифъра на вида плащане;
• Таксата за пощенската услуга, когато сте пожелали индивидуалния административен акт да се достави на определен от вас адрес, чрез лицензиран пощенски оператор е за ваша сметка и се заплаща заедно с таксата за услугата. Нейният размер зависи от това, дали сте пожелали документа да ви се изпрати като обикновенна, препоръчана или с известие за доставяне пратка,    както    и    от    тарифите    на пощенския оператор за този вид пратки; Различните видове пратки имат различна сигурност на доставката. Когато изрично    не    посочите,    ще смятаме , че доставката ще бъде,чрез БЪЛГАРСКИ ПОЩИ, с които имаме подписан договор.

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.