Справка за предоставените па всеки един от превозвачите,осъществяващи на територията на община Разлог, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози по автомобилния транспорт