ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА М. МАЙ 2020 Г.