ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2-РО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г.