ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 1-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г.