ОБЩИНА Р А З Л О ГНа основание чл. 84, ал. 6 от Закона за Публичните Финанси и чл. 29, ал. 4 от Наредба за…
ОБЩИНА Р А З Л О ГНа основание чл. 140, ал. 4 от Закона за Публичните Финанси и чл. 44, ал. 24 от Наредба за…
ОБЩИНА Р А З Л О ГНа основание чл. 84, ал. 6 от Закона за Публичните Финанси и чл. 29, ал. 4 от Наредба за…
ОБЩИНА Р А З Л О Г На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за Публичните Финанси и чл. 29, ал. 4 от Наредба…
Отчет за изпълнение на бюджета на община Разлог за 2016 година
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.