Четвъртък, 09 Септември 2021

З А П О В Е Д № РД 15-1016/10.08.2021 г. относно одобрение определяне на застроена и незастроена площ на бивш имот 02693.501.988 по кадастралната карта на гр. Разлог

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.