Сряда, 24 Март 2021

З А П О В Е Д № РД 15-392/22.03.2021 г. относно забрана паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, покрай горски масиви и др., както и растителни отпадъци в земеделски земи на територията на Община Разлог

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.