Петък, 29 Януари 2021

З А П О В Е Д № РД 15-055/19.01.2021 г. относно определяне на застроената и незастроена площ на имот с нов индентификатор 61813,775,44

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.