Понеделник, 23 Ноември 2020

ЗАПОВЕД № РД -15 - 1165 /23.11.2020 г. относно обявяване на Ден на траур на територията на Община Разлог в памет на д-р Спас Радев.

З А П О В Е Д
№ РД- 15 - 1165
гр. Разлог,23.11.2020г.

На основание чл.44,ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с отдаване на последна почит по повод трагичната смърт на д-р Спас Радев,

О Б Я В Я В А М:

23 НОЕМВРИ /понеделник/ 2020г. за Ден на траур на територията на Община Разлог в памет на д-р Спас Радев.

Националният флаг на всички общински сгради да бъде свален на половина.

Забранявам провеждането на всички публични тържества и радостни ритуали през траурния ден.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на жителите на Община Разлог, директори на детски градини и училища, началници на учреждения, институции и дружества, както и на собствениците на управители на търговски обекти чрез публикуване на официалния сайт на община Разлог.

КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗЛОГ:
ИНЖ.КРАСИМИР ГЕРЧЕВ

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.