Петък, 14 Февруари 2020

З А П О В Е Д № РД 15-176/14.02.2020 г. относно забрана на паша на селскостопански животни в горски територии на община Разлог

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.