Петък, 03 Януари 2020

З А П О В Е Д № РД 15-1313/04.12.2019 г. относно определяне на застроена и незастроена площ в имот с нов индентификатор 61813.763.10 по плана на гр. Разлог

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.