Вторник, 17 Декември 2019 14:50

ЗАПОВЕД РД-15-1272/02.12.2019 относно изработване на проект на ПУП