Вторник, 17 Декември 2019 14:49

ЗАПОВЕД РД-15-1270/02.12.2019 относно изработване на проект на ПУП