Вторник, 17 Декември 2019 14:48

ЗАПОВЕД РД-15-1269/02.12.2019 относно изработване на проект на ПУП