Петък, 15 Ноември 2019 13:50

ЗАПОВЕД РД-15-1188/12.11.2019 относно изработване на проект на ПУП