Четвъртък, 10 Октомври 2019 08:22

ЗАПОВЕД РД-15-1066/07.10.2019 относно изработване на проект на ПУП