Четвъртък, 12 Септември 2019 14:06

ЗАПОВЕД РД-15-925/05.09.2019 относно изработване на проект на ПУП